ویلای تابستانی Muuratsalo/آلوار آلتو

آلتو کانسپت های جدیدی از سیستم های پایه و ستون، فرم آزاد ساخت و ساز آجر و گرمایش خورشیدی را نیز امتحان نمود. با وجود اقامت پاره وقت وی، یکی از بزرگترین انبارهای سرپوشیده منطقه را اجرا نمود که به عنوان آتلیه نقاشی مورد استفاده قرار می گرفت.این فضا با استفاده از تیرهای بزرگ چوبی اجرا شد.

http://www.uplooder.net/img/image/18/863799423bfb778144ec219e69240d05/Muuratsalo-Experimental-House-005.jpg

 

 

مانند همه معماری های آلتو، چشم انداز نقش مهمی در طراحی وی دارد. در این پروژه ۵۳۶۵۰ متر مربع چشم انداز زیبایی ویلا را دوچندان نموده است.تخته سنگهای خزه پوش با بوته های خزه و زغال اخته کنتراست زیبایی را با آجرها و خانه سفید رنگ ایجاد کرده است.

http://www.uplooder.net/img/image/68/c7104d38eea78e8351c3ad59fe56eb1c/Muuratsalo-Experimental-House-009.jpg

 

http://www.uplooder.net/img/image/80/82d4fee73d0fbc683ffea9cac63e8748/Muuratsalo-Experimental-House-007.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/6/96271c7eba380f6c5da43455b6f922ed/Muuratsalo-Experimental-House-004.jpg

 

http://www.uplooder.net/img/image/54/3a4c90e603a6efe407e1df480ede665b/Muuratsalo-Experimental-House-003.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/48/f5319f8c82f1783c0cef6b73f59919b6/Muuratsalo-Experimental-House-002.jpg

/ 0 نظر / 75 بازدید