سبک شناسی معماری ایرانی

اصول معماری ایرانی :

 • درون‌گرایی (حفظ کرامت و احترام انسان)
 • نیارش (فن اجرای ساختمان)
 • خود بسندگی (استفاده از مصالح بوم آورد ایدری)
 • مردم‌واری (تبعیت از نیازها و ابعاد انسانی)
 • پیمون (مدول)
 • پرهیز از بیهودگی

سبک شناسی معماری ایران :

 • شیوه پارسی (هخامنشیان) سده ششم پیش از میلاد تا سده چهارم.
 • شیوه پارتی (اشکانیان و ساسانیان) سده چهام تا صدر اسلام.
 • شیوه خراسانی (صفاریان، طاهریان، غزنویان و …) از ابتدای قرن چهارم تا پایان قرن چهارم.
 • شیوه رازی (سامانیان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان) قرن پنجم تا اول قرن هفتم.
 • شیوه آذری (ایلخانیان و تیموریان) از اول قرن هفتم تا اول قرن دهم.
 • شیوه اصفهانی (صفویان، افشاریه، زندیه و قاجاریه) از اول قرن دهم تا اواسط دوره قاجاریه.
 • معماری معاصر (پهلوی، بعد از انقلاب اسلامی) از اواسط دوره قاجاریه تا کنون

از شش شیوه معماری ایران دو شیوه پارسی و پارتی مربوط به پیش از اسلام و چهار شیوه ی دیگر مربوط به دوره اسلامی می باشد. غربی ها برای شیوه های اسلامی نام هایی را به کار می برند مانند شیوه های اموی وعباسی. اما به نظر خیلی ها هیچ یک از کشورها و ملت ها یعنی ترک ها، عرب ها و… نمی توانسته اند در معماری کشوری که پیشینه معماری چند هزارساله دارد کارساز باشند، زیرا آنها در آن زمان معماری ارزشمندی نداشته اند.

/ 0 نظر / 116 بازدید