ترفندهای نرم افزار اتوکد

رمز گذاری رو فایل های اتو کد!

 رمز گذاری رو فایل های اتو کد!
یکی از دغدغه های کاربران اتوکدمعمولاً دارند غیر قابل دسترس کردن سایرین از فایل هایی است که کار کردن.
برای این کار از دو روش میشه اقدام کرد.
1-
از طریق پنجره save drawing az:
این پنجره زمانی ظاهر می شود که بخواهیم برای اولین بار فایلی را save کرده یا از فرمان save az استفاده کرده باشیم.
منوی toolsکه دربالا سمت راست این پنجره هست را زده و گزینه Security options... را می زنیم.
از پنجره باز شده در ری اوت Password,رمز دلخواه را وارد کرده و ok می زنیم.پنجره جدیدی باز خواهد شد که در آن مجدداً رمز را وارد کرده و ok کرده و file را saveمی کنیم.
2-
در پنجره option:
Op
تایپ کرده و اینتر می کنیم.در ری اوت open and save در قسمت file Safety Precautions دکمه Security options..را زده و ادامه کار مثل مرحله قبل.

 

 

 

چند کاربرد دکمه shiftدر اتوکد:

چند کاربرد دکمه shiftدر اتوکد:
1- Ctrl+shift+c: copy with base point
2- Ctrl+shift+v: Paste as block(
کاربران حرفه ای برای ایجاد سریع بلوک از این روش استفاده می کنند که خود برنامه یک اسم غیر معمول برای آن انتخاب می کند.)
3-
در موقع انتخاب یک سری از موضوعات اگر بخواهیم یه موضوع را از حالت انتخاب خارج کنیم با فشار این دکمه و انتخاب آن موضوع از انتخاب خارج می شود.
4-
در موقع ترسیم موضوعات با فشار دادن این دکمه موقتاً ORTHO فعال می شود.
5-
در موقع ترسیم موضوعات با فشار دادن این دکمه و زدن کلیک راست منوی سریع osnapفعال می شود.
6-
در هنگام کار در فضای 3 بعدی با نگه داشتن این کلید و فشار دکمه SCROLL موس موقتاً می توان از حالت ORBITیا چرخش استفاده کرد.
7-
در موقع کار با ExtenDdیا trimبا استفاده از این کلید جای دو فرمان موقتاً عوض می شود.
8-
در هنگام کار با ابزار fillet یا chamferدر مواقعی که به Radius یا Distanceعددی غیر صفر نسبت داده ایم با نگه داشتن این کلید موقتاً Radius یا Distance ما صفر می شود.

 


چگونه برای انتخاب به جای یک پنجره چهار ضلعی یک پنجره چند ضلعی داشته باشیم .


در بعضی از مواقع برای انتخاب اشیاء (بیشتر برای ویرایش) به مشکل بر خورد می کنیم برای اینکه یک چند ضلعی برای انتخاب داشته باشیم در هنگام اجرای فرمان ویرایشی در خط فرمان CP را تایپ می کنیم حال می توانید برای انتخاب یک چند ضلعی درست کنید و در آخر برای بستن چند ضلعی دکمه enter را فشار می دهیم

 

فرق بین اتصال چند ضلعی region و pline

 

ممکن است در موقع اتصال چند خطی line به همدیگر در فرمان boundary  دو گزینه region و polylineرا مشاهده کنید که تفاوت آن به شرح زیر است :

در اتصال region ترسیم به صورت یک صفحه سه بعدی در می آید . یعنی در حالت hide قسمت پشت آن دیده نمی شود و می توان عملیات های union – subtract – intersect  روی ترسیم انجام داد.
در اتصال polyline فقط چند خطی مانند یک ترسیم با فرمان pline در می آید و خاصیت سه بعدی ندارد

 

فرق بین اتصال چند ضلعی region و pline

 

ممکن است در موقع اتصال چند خطی line به همدیگر در فرمان boundary  دو گزینه region و polylineرا مشاهده کنید که تفاوت آن به شرح زیر است :

در اتصال region ترسیم به صورت یک صفحه سه بعدی در می آید . یعنی در حالت hide قسمت پشت آن دیده نمی شود و می توان عملیات های union – subtract – intersect  روی ترسیم انجام داد.
در اتصال polyline فقط چند خطی مانند یک ترسیم با فرمان pline در می آید و خاصیت سه بعدی ندارد

/ 0 نظر / 17 بازدید